Kursy dla spawaczy


 Prowadzimy kursy spawaczy następującymi metodami

111 - spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)
131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)
135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
136 - spawanie drutami proszkowymi (FCAW)
138 - spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym
141 - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)
311 - spawanie gazowe

Kursy organizowane są na trzech poziomach:
  • kurs podstawowy (spawacz pachwin) kończy się egzaminem przed Egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kursant uzyskuje podstawowe uprawnienia potwierdzone "Książeczką Spawacza", oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg. Normy Europejskiej EN-287-1
  • kurs ponadpodstawowy (spawacz blach - etap I) spawania blach. Kurs kończy się egzaminem przed Egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kursant uzyskuje uprawnienia ponadpodstawowe do spawanie blach potwierdzone Certyfikatem Spawacza wg. Normy Europejskiej EN-287-1
  • kurs ponadpodstawowy (spawacz rur - etap II) spawania blach. Kurs kończy się egzaminem przed Egzaminatorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kursant uzyskuje uprawnienia ponadpodstawowe do spawanie blach potwierdzone Certyfikatem Spawacza wg. Normy Europejskiej EN-287-1
  Egzaminy przeprowadzane są w naszej siedzibie. Dokumenty uprawniające do wykonywania zawodu spawacza w danej metodzie wystawia Ośrodek Szkolenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawania w Gliwicach.


Szkolenia prowadzimy  na następujących materiałach podstawowych:

- stale niestopowe (grupa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11 wg CR EN 15608)
- stale stopowe, nierdzewne (grupa 8 wg CR EN 15608) oraz duplex (grupa 10 wg CR EN 15608)
- stopy aluminium (grupa 21 do 23 wg CR EN 15608)
- stopy niklu (grupa 41 do 48 wg CR EN 15608)


© Dionizy Grzybek- 2021 projekt i wykonanie www.kud.pl